• ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 
     I WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE:
      

     Miejskie Przedszkole nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach oferuje swoje usługi w godzinach 6:00-17:00.

     Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, przedszkole zapewnia w godzinach: 7:00 - 13:00. W powyższych godzinach, rodzice regulują odpłatność tylko za posiłki.  

     Każda godzina przed bezpłatnymi godzinami nauczania i po nich,  wynosi 1,00 zł dla dzieci od 2,5 do 5 lat.

     Opłata za II dziecko wynosi 0,65 zł

     Opłata za III dziecko i kolejne wynosi: 0,00 zł

      

     Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne od pierwszego września w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu przed i po godzinach bezpłatnych.

      
     Dzieci w przedszkolu mogą korzystać codziennie z dwóch lub trzech posiłków, przygotowywanych w przedszkolnej kuchni ze świeżych produktów.

     Dzienny koszt posiłków:

     Śniadanie:  2,50 zł

     Obiad:  5,00 zł

     Podwieczorek: 2,50 zł

     Stawka dzienna wynosi: 10,00 zł

     Opłaty te ulegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

      

     Podstawa prawna:

     1. Uchwała Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasta Katowice.

     2. Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu  nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach.

      
  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach
   • 32 206 20 32
   • ul. Słoneczna 77 a 40 - 136 Katowice Poland
   • facebook.com/mp73uszatkowe
   • mp73katowice.bip.gov.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych