• Deklaracja Dostępności Cyfrowej:

    Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa:  www.mp73.edupage.org oraz https://mp73katowice.bip.gov.pl/

    Data publikacji strony internetowej: 20.02.2018 r.

     

    Status pod względem dostępności:

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
    • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
    • część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    wyłączenia: 

    • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

    ułatwienia:

    • podświetlane linki

    Oświadczenie sporządzono: 26.06.2020 r.

    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi:

    Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Aleksandra Felis – Gajtkowska oraz Agnieszka Gajo, adres e-mail: mp73@o2.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Postępowanie odwoławcze:

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później,
    niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
    lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Dostępność architektoniczna:

    Budynek jest dwupoziomowy, podpiwniczony Do budynku prowadzą dwie drogi:

    • Pierwsza to osiedlowa uliczka, biegnąca od ulicy Słonecznej do głównego wejścia do budynku. Drzwi główne zamknięta są w celu bezpieczeństwa dzieci. Dzwonek główny znajduje się przed drzwiami po ich lewej stronie. Trzeba pokonać  kilka stopni schodów. Nie ma  podjazdu dla wózka, windy, platform.
    • Druga droga prowadzi także od ulicy Słonecznej, wejście od strony piwnicy. Tu wejście do budynku posiada 1 stopień schodów.  

    Przedszkole posiada miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

    Dyrektor jednostki wyraża zgodę na  wejście z psem asystującym, pod warunkiem, że w danym momencie nie przebywają dzieci.

    W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

    Aplikacje mobilne:

    Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach
   • 32 206 20 32
   • ul. Słoneczna 77 a 40 - 136 Katowice Poland
   • facebook.com/mp73uszatkowe
   • mp73katowice.bip.gov.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych